โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 184 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

นโยบาย No Gift Policy

  • วิสัยทัศน์

    ประพฤติดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนความรู้อยู่เป็นนิจ

ข่าวสารชาวโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

กิจกรรมชาวโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา สุราษฎร์ธานี
7 กรกฎาคม 2566

พี่น้อง โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม