ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

ที่อยู่ : 184 หมู่ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1084640581

ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอ : 20 กิโลเมตร

ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา : 22 กิโลเมตร

โทรศัพท์ : 077-294160

โทรสาร : 077-294160

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-0899229

E-mail : thasathonwittayaschool@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Thasathonwittaya/

Inbox Page : https://www.facebook.com/messages/t/315307969097923

แผนที่ตั้งและแผนผังการเดินทาง

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

แผนที่โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา (นำเข้าจาก Google Map)

2022-02-05
ผู้ดูแลระบบ