การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ