การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ