ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ผ่านเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/Thasathonwittaya/

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยาร่วมกับชุมชนท่าสะท้อน ผ่านช่องทาง Line

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ในส่วนของช่องทางการสื่อสารระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้น ผ่านช่องทาง Line

2022-02-04
ผู้ดูแลระบบ

กลุ่ม Line ระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในระดับชั้น ม.1/1

กลุ่ม Line ระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในระดับชั้น ม.1/2

กลุ่ม Line ระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในระดับชั้น ม.2

กลุ่ม Line ระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในระดับชั้น ม.3

กลุ่ม Line ระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในระดับชั้น ม.4

กลุ่ม Line ระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในระดับชั้น ม.5

กลุ่ม Line ระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในระดับชั้น ม.6