แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2563

2020-02-07
ผู้ดูแลระบบ

แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564

2021-02-10
ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

2020-02-07
ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ

คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-02-07
ผู้ดูแลระบบ

คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2021-02-05
ผู้ดูแลระบบ