กิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาต่อไป

2023-02-03