กิจกรรม

วันนี้ นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ท่า​สะท้อน​วิทยา​ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม​ 2566 ​ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2023-02-02